- We gaan in op de oorsprong van de branche, de geschiedenis in vogelvlucht
- Kennis over grondstoffen als katoen, viscose en polyester
- Kennis over de productie van textiel, weven, breien, veredelen
- Hoe kun je gezond en productief je werk (blijven)doen


2 Duurzaamheid in de mode-, tapijt- en textielbranche
- basiskennis over duurzaam produceren en verkopen; wat is duurzaamheid, sociale impact, miieu impact
- duurzaam (blijven) werken; je krijgt praktische handvaten aangereikt
- sociale verantwoordelijkheid van bedrijven, wat kun je zelf doen

De kansen van verzilvering en generatiepact
- Wat is het generatiepact en de financiële consequenties en mogelijkheden
- praktische handvaten hoe om te gaan met oudere werknemers (o.a. gesprekstechnieken)
- coaching bij het inzetten van de tools rondom het generatiepact